1. O Regulaminie

1.1 Niniejszy Regulamin reguluje kwestie dostarczenia Produktu zamówionego przez Klienta. Zamówienie Produktu jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu. Składając Zamówienie Klient akceptuje warunki niniejszego Regulaminu w wersji obowiązującej na dzień złożenia Zamówienia. Do Klienta należy zapoznanie się z Regulaminem przed złożeniem zamówienia. Żadne inne warunki lub zmiany w Regulaminie nie są wiążące, chyba że zostało to uzgodnione na piśmie, podpisanym przez goadventure.pro.

1.2 Regulamin dotyczy Klienta i goadventure.pro z siedzibą w Warszawie 01-969, ul. Pułkowa 20, tel. (022)2438296,

2. Zawarte w niniejszym Regulaminie definicje oznaczają:

2.1 Konto - konto , które należy zarejestrować na Stronie, w celu złożenia Zamówienia;

2.2 Potwierdzenie - e-mail potwierdzający wpłynięcie Zamówienia;

2.3 Potwierdzenie zamówienia- e-mail z informacja o akceptacji Zamówienia przez goadventure.pro

2.4 Dzień roboczy - dzień, który nie jest sobotą ani niedzielą, wolnym od pracy;

2.5 Klient - osobę fizyczną lub firma składającą Zamówienie na Stronie;

2.6 Zamówienie - zamówienie złożone przez Ciebie na Stronie w celu zakupienia od nas Produktu;

3. Klient

3.1 Klient składający zamówienie oświadcza, że ma ukończone 18 lat.

3.2 Klient ma obowiązek poinformować goadventure.pro o wszelkich zmianch, które mogą utrudnić dostarczenie produktu.

3.3 Dane osobowe podane na formularzu zamówienia są gromadzone i przetwarzane zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami). Zgromadzone dane osobowe są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów realizacji złożonych zamówień oraz informowania o promocjach i w żadnym wypadku nie będą udostępniane osobom trzecim. Klient ma prawo do wglądu, modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych z naszej bazy danych.

4. Złożenie zamówienia

4.1 Składając Zamówienie, Klient musi założyć Konto na Stronie i postępować według umieszczonej na Stronie instrukcji.

4.2 Złożenie Zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy z goadventure.pro. Umowa zawierana jest w języku polskim.

4.3 Jeżeli cena Zamówienia zmieni się, zanim goadventure.pro zaakceptuje zamówienie, Klient zostanie powiadomiony o zmianch i poproszony o potwierdzenie chęci kontynuowania zakupu w cenie skorygowanej.

4.4 Zamówienie stanowi wiążącą ofertę zakupionego Produktu

4.5 Jeżeli zamówiony produkt nie jest zgodny z oczekiwaniami Klienta, istnieje mozliwość zwrotu lub wymiany.

4.6 W przypadku braku zamówionego produktu na magazynie sklep goadventure.pro zaproponujemy produkt zastępczy o podobnej lub niższej cenie.  Jeżeli klient nie zdecyduje się na zakup, firma Global Parts właściciel strony golife.pl ma prawo odstąpienia od zamówienia o czy poinformujemy w oddzielnym mailu.

5. Zwroty

5.1 Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku „o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny”, Klient może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od dnia odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie nosi śladów użytkowania, jest kompletny i nie został w żaden sposób zniszczony. Zwracany towar należy odesłać razem z otrzymaną wraz z nim fakturą. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 5 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

6. Dostawa

6.1 Wysyłka zamówionego produktu nastąpi po uprzednim wysłaniu do Klienta potwierdzenia zamówienia z wyszczególnioną formą płatności.

6.2 Przy zakupie za 150 zł i powyżej, dostawa kurierem na terenie Polski realizowana jest za 0 zł. Przy zakupie poniżej 150 zł doliczana jest opłata 15 zł za dostawę kurierem .

6.3 Dostawa do niektórych miejsc może okazać się niemożliwa. W takiej sytuacji Klient zostanie powiadomiony o innej propozycji dostawy.

6.4 Istnieje mozliwość zmiany terminu dostawy przez golife.pl o czym Klient zostanie poinformowany.

6.5 W przypadku nieobecności Klienta w miejscu odbioru kurier zostawi powiadomienie o następnym terminie dostawy.

6.6 Po podpisaniu potwierdzenia odbioru, w momencie dostawy Klient zobowiązuje się sprawdzić, czy produkt nie ma usterek, wad lub uszkodzeń. Wskazane jest zachowanie potwierdzenia odbioru.

6.7 W przypadku stwierdzenia naruszenia opakowania lub innych nieprawidłowości wskazujących na to że towar może być uszkodzony, należy sporządzić protokół reklamacyjny w obecności kuriera.

6.8 Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady fizyczne powinien skontaktować się info@goadventure.pro lub telefonicznie (022)2438296

7. Płatność

7.1 przelew na konto

7.2 szybki przelew za pomocą systemu płatności transferuj.pl

7.3 za pobraniem- opłata uiszczana przy odbiorze produktu, wartość zamówienia zostaje powiększona o 15zł.

8. Prawa autorskie Korzystanie ze zdjęć i treści zamieszczonych na goadventure.pro oraz posługiwanie się znakiem towarowym goadventure.pro bez zgody goadventure.pro jest zabronione.

9. Kwestie nieuregulowane regulaminem

9.1 Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.


Wygodę i duży wybór metod płatności zapewnia Transferuj.pl